Menu

Duinen

Duinen in Hoek van Holland
Het duingebied van Hoek van Holland bestaat voornamelijk uit kustduinen en haakduinen. De haakduinen staan haaks op de duinen langs de kust; ze lagen direct aan de oever van de oorspronkelijke Maas. Omdat de loop van de rivier zich verplaatste zijn deze haakduinen landinwaarts komen te liggen. Een mooi restant hiervan is het Staelduinse bos dat via het Nieuwlandseduin nog steeds enigszins verbonden is met de kustduinen.

De duinen langs de kust bestaan uit ‘oorspronkelijke’ duinen met daarvóór een aangelegd duingebied. Voorbeelden van het ‘oorspronkelijke’ duin zijn de Hoekse bosjes, het Roomse duin en het Vinetaduin. Het in de jaren 1970 opgespoten gebied zijn de huidige kustduinen met een duinvallei erachter.

Vinetaduin
Uit de verte zie je als eerste een stel indrukwekkende schotelantennes. Her en der staan talrijke bunkers. Om je heen een gevarieerd duinlandschap met duinstruweel, duingrasland en stuifzandplekken. Het is een goede plek om even stil te staan en te genieten van het landschap – of om het oorlogsverleden tot je door te laten dringen. Buiten de door het Zuid Hollands Landschap georganiseerde excursies mag je het gebied zelf niet in, omdat je anders de dieren en hun omgeving teveel zou verstoren. Het Vinetaduin maakt onderdeel uit van het Nationaal Park Hollandse Duinen.

Onderweg te zien
Een groot deel van het duingebied van Hoek van Holland is op Europees niveau aangewezen als beschermd gebied onder de overkoepelende naam ‘Kapittelduinen’. Dit gebied is van belang voor de Ecologische Hoofdstructuur en bijzonder rijk aan vogels als de patrijs, de roodborsttapuit, de kneu en de ransuil, die zich in dit gevarieerde gebied thuisvoelen. Van grote waarde zijn de knalgroene zandhagedis en de rugstreeppad met de subtiele streep op zijn rug. Gelukkig is vrijwel het hele gebied vrij te bezoeken. Wat de wandelaar en fietser zeker zal opvallen is de grote diversiteit van dit weinig reliëfrijke landschap dat bestaat uit duinen, duinbossen, graslanden, duinheiden, struwelen, plassen en ruigten. Al fietsend en wandelend kunt u de zeldzame korenbloem ontdekken en verschillende orchideeënsoorten.

Excursies
Op een duintop in Hoek van Holland staat de Zeetoren. Stichting Vrienden van de Zeetoren wil het belang en de mogelijkheden van de natuurlijke omgeving inzichtelijk maken. De struintochten geven een indruk van de diversiteit aan planten en dieren in de duinen. Zie onze evenementenkalender voor de precieze data.